Профбюро юридичного факультету
Спорт
Акції
Команда КВН
Наші спонсори
Наші партнери - дізнайтеся більше про молодіжний рух
Фотографії

Сайт громадського деканата і профспілкового бюро юридичного факультету Ужгородського національного університету

ГРОМАДСЬКИЙ ДЕКАНАТ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ УжНУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГРОМАДСЬКОГО ДЕКАНА

“ Про затвердження Положення про громадський деканат

юридичного факультету УжНУ ”.Положення про громадський деканат юридичного факультету УжНУ.

РОЗДІЛ І.

Загальні положення.

Стаття 1. Громадський деканат є адміністрацією громадського декана і здійснює делеговані йому громадським деканом повноваження у сфері:

-організації позанавчальної діяльності та дозвілля студентів;

-організації культурно-масових заходів;

-.здійснення контролю за виконанням студентами правил внутрішнього розпорядку;

-активне сприяння науково-дослідній роботі студентів;

-організації роботи старостату,контролю за його роботою;

-участі в організації навчального процесу;

-здійснення повноважень, делегованих громадським деканом не передбачених даним положенням.

Стаття 2. Визначити наступну організаційну структуру громадського деканату:

-Громадський декан

-Рада громадського деканату

-Заступник громадського декана

-Голова адміністрації громадського деканату

-Учбовий департамент

-Департамент організації

-Департамент соціальної роботи

-Департамент спорту

-Департамент зовнішніх зв'язків

-Фінансовий департамент

-Департамент інформації

-Секретар громадського деканату.

Стаття 3. Призначення та звільнення з посад громадського деканату проводиться згідно розпоряджень громадського декана. Відсутність керівника структурного підрозділа громадського деканату на трьох засіданнях Ради громадського деканату, без поважних причин є підставою для звільнення даної особи з посади.

Стаття 4. Рада громадського деканату, до якої за посадою входять: громадський декан, заступник громадського декана, голова адміністрації громадського деканату,керівники структурних підрозділів громадського деканату. Рада громадського деканату є дорадчим органом для громадського декана. Головою Ради громадського деканату є громадський декан.

Стаття 5. Департаменти громадського деканату очолюють секретарі відповідних департаментів, які призначаються і звільняються з посади на підставі відповідного розпорядження громадського декана.

Керівником будь-якого підрозділу громадського деканату може бути призначений тільки студент юридичного факультету.

РОЗДІЛ ІІ.

Про повноваження громадського деканату.

Стаття 6. Покласти наступні обов'язки на заступника громадського декана, голову адміністрації громадського деканату,структурні підрозіли адміністрації громадського декана:

1.Заступник громадського декана:

-виконує обов'язки громадського декана в разі його відсутності;

-здійснює виховну діяльність із студентами;

- організовує виконання завдань та доручень громадського декана;

- організовує роботу старостату;

- контролює діяльність старост;

- виконує ін. завдання

2.Голова адміністрації громадського деканату:

- організовує роботу департаментів та ін. структурних підрозділів громадського деканату;

-контролює іх діяльність;

-виконує обов'язки громаського декана у випадку відсутності громадського декана та його заступника;

-здійснює перевірки відвідуваності студентів;

-надає подання про звільнення та призначення з посад керівників внутрішніх структурних пірозділів;

- виконує ін. завдання

3.Учбовий департамент:

-контролює виконання студентами Правил Внутрішнього розпорядку;

- сприяє науково-дослідній роботі студентів;

-приймає участь в організації навчального процесу;

-контролює правильність здійснення обліку студентів старостами;

- виконує ін. завдання

4.Департамент організації:

- організовує позанавчальну роботу студентів;

- організовує культурно-масові міроприємства;

- керує діяльністю команди КВН факультету;

- здійснює розвиток студентської мистецької та культурної діяльності;

- забезпечує представництво студентів на загальноуніверситетських, міських, обласних заходах;

- виконує ін. завдання.

5.Департамент соціальної роботи:

- організовує соціальну роботу із студентами;

- розробляє пропозиції щодо покращення соціально-економічного становища студентів;

- надає допомогу малозабезпеченим студентам в межах виділених на це коштів;

- виконує ін. завдання

6.Департамент спорту:

- організовує спортивно-оздоровчу діяльність студентів;

- формує спортивні команди факультету і призначає їх капітанів;

-забезпечує участь студентів у змаганнях різного рівня;

-розробляє мотиваційний механізм для підвищення результатів;

-організовує спортивні змагання між студентами факультету;

- виконує ін. завдання.

7.Департамент зовнішніх зв'зків:

- здійснює зв'язки між студентами факультету з ін.факультетами Університету та іншими вищими навчальними закладами;

-налагоджує дружні стосунки з громадськими організаціями;

-проводить популяризацію юридичної освіти та діяльності громадського деканату;

-здійснює співробітництво з профспілковими органами;

-виконує ін. завдання

8.Фінансовий департамент:

-здійснює перерахунки стипендій студентів;

-залучає різноманітні джерела фінансування для забезпечення діяльності громадського деканату;

-здійснює фінансування програм в межах доручених йому коштів;

-виконує ін. завдання.

9.Департамент інформації:

-зберігає документацію громадського деканату;

-здійснює інформаційне забезпечення діяльності громадського деканату;

-доводить рішення громадського декана до відома студентів;

-інформує студентів та громадськість про діяльність громадського деканату;

-виконує інші завдання.

10.Секретар громадського деканату:

-сприяє забезпеченню діяльності громадського деканату;

-веде документацію громадського деканату;

-розробляє проекти розпоряджень громадського декана;

-проводить популяризацію діяльності громадського деканату;

-сприяє здійсненню культурно-масових заходів;

-сприяє здійсненню громадським деканом своїх повноважень;

-виконує інші завдання.

РОЗДІЛ ІІІ.

Заключні положення.

Стаття 7. Зміни до даного положення вносяться розпорядженнями громадського декана.

Стаття 8. З моменту набрання чинності цього втрачають чинність всі попередні розпорядження, в частині, що суперечить цьому розпорядженню.

Стаття 9. Це розпорядження набуває чинності з моменту його прийняття.Громадський декан

юридичного факультету М.М.Алмаші

м.Ужгород, 15 лютого 2000 року

№3-ІІІ

СКЛАД ГРОМАДСЬКОГО ДЕКАНАТУ

ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Громадський декан – Алмаші Мирослав Михайлович

Заступник громадського декана – Готра Василь Васильович

Голова адміністрації громадського деканату – Лущак Віктор Юрійович

Секретар учбового департаменту – Кочеткова Олена Олександрівна

Секретар департаменту соціальної роботи – Симкович Антон Йосипович

Секретар департаменту організації – Грешкулич Золтан

Секретар департаменту спорту – Гиря Віталій Володимирович

Секретар департаменту зовнішніх зв’язків – Сарай Роман Дмитрович

Секретар фінансового департаменту – Фазикош Олексій Васильович

Секретар департаменту інформації – Блецкан Віктор Михайлович

Секретар громадського деканату – Ігнатоля Наталія ІллівнаГромадський декан юридичного факультету М.М.АлмашіАдреса електронної пошти:

e-mail: korzo@chat.ru

Наша адреса:

Ужгородський національний університет

Юридичний факультет

Громадський деканат

Україна, 88000, Ужгород,

Вул. Капітульна 26/39.

Hosted by uCoz